Đề Tin học trẻ bảng A - Đà Nẵng

Bộ test được sinh bởi nhóm học sinh trường THPT chuyên Lê Quý Đôn.

.

Không phải bộ test chính thức nên điểm số có thể khác với chấm thật


Problems

Problem Points AC Rate Users
Tổng dãy số (THTA Đà Nãng 2022) 100p 10.5% 34
Đếm số ký tự (THTA Đà Nẵng 2022) 100p 13.6% 35
Tam giác số (THTA Đà Nẵng 2022) 100p 14.5% 32

Comments

There are no comments at the moment.