Học sinh giỏi lớp 9 của Đà Năng 2024

Ấn vào để ẩn/ hiện

Chú ý khi làm bài

  • Bài làm chỉ có 150 phút nên các bạn chọn khung giờ rảnh đủ 150 phút để làm bài
  • Hình thức làm bài là offline (chỉ nộp 1 lần nên ở contest cho phép các bạn nộp 2 lần
  • Tất cả đều dùng vào/ra bằng file nên các bạn chú ý hướng dẫn ở dưới
  • Đây là bộ test tự sinh nên không liên quan gì đến kết quả của kỳ thi chính thức (điểm số sẽ khác với bộ test chính thức)
Ấn vào để ẩn/ hiện

Các bài tập đều có dùng input/output là file:

Với python chỉ thêm 3 câu lệnh sau vào đầu chương trình với B1 là tên file input/output của đề bài:

Python
 import sys
 sys.stdin = open("B1.inp", "r")
 sys.stdout = open("B1.out", "w")

Với C/C++ chỉ thêm 2 câu lệnh sau vào đầu chương trình chính với B1 là tên file input/output của đề bài:

C++
 freopen("b1.inp","r",stdin);
 freopen("b1.out","w",stdout);

Problems

Problem Points AC Rate Users
Tinh tổng (HSG 9 Đà Nẵng 2023-2024) 300p 62.3% 289
Oẳn tù xì (HSG 9 Đà Nẵng 2023-2024) 300p 52.7% 267
Chùm đèn (HSG 9 Đà Nẵng 2023-2024) 300p 17.6% 106
Tặng quà (HSG 9 Đà Nẵng 2023-2024) 300p 21.7% 79Comments

There are no comments at the moment.