Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng C1 - Lần 1 - 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Quý Mão 2023 1500p 26.3% 65
Đoạn đường nhàm chán 1400p 14.4% 67
Sắp xếp 1800p 10.2% 10
Bán trà sữa 2300 4.5% 4Comments

There are no comments at the moment.