Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng C1 - Lần 1 - 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Quý Mão 2023 1500p 23.9% 90
Đoạn đường nhàm chán 1400p 21.1% 154
Sắp xếp 1800p 12.4% 16
Bán trà sữa 2300 4.8% 7Comments

There are no comments at the moment.