Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng C1 - Lần 1 - 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Quý Mão 2023 1500p 24.6% 83
Đoạn đường nhàm chán 1400p 18.3% 121
Sắp xếp 1800p 11.8% 12
Bán trà sữa 2300 4.8% 6Comments

There are no comments at the moment.