Kỳ thi sơ loại Young ICT năm 2024 - Bảng A


Problems

Problem Points AC Rate Users
Làm bài tập 100p 24.4% 93
Cưa gỗ 100p 25.7% 63
N Div K 100p 9.3% 19
Chữ số thứ K 100p 10.0% 14Comments