LQDOJ Contest #5

Thể lệ:

  • Các bài tập trong contest được sắp xếp theo thứ tự tăng dần từ dễ đến khó.
  • Tất cả các bài đều được chấm với đầy đủ bộ test ngay trong kì thi.
  • Các thí sinh được xếp hạng theo tổng điểm. Các thí sinh bằng điểm nhau sẽ được xếp hạng bằng tổng thời gian của của mỗi bài tập các bạn có nộp.
  • Bảng rank sẽ được ẩn ngay sau khi contest kết thúc nhằm phục vụ công tác kiểm tra gian lận.
  • Bảng rank sẽ bị đóng băng trong 60 phút cuối của contest để tăng độ kịch tính.
  • Điểm của bài sẽ là tổng điểm của các bài, điểm của bài là điểm cao nhất trong các lần nộp của bài đó.
Comments