LQDOJ Contest #7 - OI Contest - Ngày 1

  • Số lượng bài: Gồm \(6\) bài có \(5\) đến \(7\) subtask nhỏ và được chia thành \(2\) ngày thi, mỗi ngày \(3\) bài.
  • Thời gian làm bài của mỗi ngày thi: \(180\) phút (\(3\) tiếng) tính từ \(19:30\).
  • Trong khi diễn ra contest, tất cả các bài đều được chấm với test ví dụ. Sau khi kết thúc hai ngày, các bài nộp sẽ được chấm với bộ test chính thức của ban tổ chức.
  • Số lần nộp bài: Mỗi bài được nộp \(2\) lần.
  • Các thí sinh được xếp hạng theo tổng điểm. Các thí sinh bằng điểm nhau sẽ được xếp đồng hạng.
  • Bảng xếp hạng sẽ được ẩn ngay sau khi contest kết thúc để ban tổ chức thực hiện công tác chấm bài và kiểm tra gian lận.
  • Sau khi công bố kết quả chính thức, contest sẽ được rate sau đó \(2\) ngày để các thí sinh bị disqualify có thể khiếu nại.
  • Các bài thi đều nhập xuất bằng file. Thí sinh vui lòng chú ý tới tên file ở cột ``Dữ liệu đầu vào/đầu ra'' ở trang bìa, cũng như hàng đầu tiên của các test ví dụ.
  • Các thí sinh không được sử dụng các câu lệnh #pragma, optimize hoặc bất kỳ câu lệnh khác làm ảnh hưởng tới cấu hình trình biên dịch. Nếu ban tổ chức phát hiện bài nộp có sử dụng các lệnh đấy sẽ bị disqualify và không khoan nhượng (được phép sử dụng ios_base sync_with_stdio() cin.tie() cout.tie()).
  • UPDATED 24/12/2023: Ngôn ngữ lập trình được sử dụng trong kì thi: C++ và Free Pascal.
Comments