(Làm quen hệ thống) Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng B1 - Lần 1 - 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Cắt xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2018) 200p 44.6% 791
SYMPRIME (TS10 PTNK) 200 18.8% 158
Tam giác đa cấp 100p 17.9% 293
Sắp xếp (THTB TQ 2021) 500p 19.7% 123Comments

There are no comments at the moment.