(Làm quen hệ thống) Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng B1 - Lần 1 - 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Cắt xâu (TS10LQĐ 2018) 200p 44.1% 734 Editorial
SYMPRIME (TS10 PTNK) 200 19.2% 155
Tam giác đa cấp 100p 18.2% 262
Sắp xếp (THTB TQ 2021) 500p 19.8% 94Comments

There are no comments at the moment.