Rank Username Points ▾ Problems About
1
xthabao1
Bùi Hà Gia Bảo
33314 357

Orewa Monkey.D.Luffy
One piece is real
cout<<"ONEPIECE"

2
dung2022 1371
hà tuấn dũng-Dream
26143 540

goodbye see you soon in the future >:)
tui.....không biết vt code >:)
(Dream-4/7/2023)

sắp đạt được 500 bài rồi 1 hành trình thật là dài.......
5:50AM 11/10/2023 500 problems :D

3
Sunny2k8 1103
11747 146

hello :D

4 4379 60

i like AC but i don't like WA !

5 3084 23