Rank Username Points ▾ Problems About
1 15662 167
2
tk22NguyenMinhNhat 1312
Nguyễn Minh Nhật
11739 239

Anti : Bảo ngu chép code Nhật

3
tk22tranphuoc_nguyen 1200
KING OF CHEEMS
10045 122
4
PY1CHoangDangQuocBao
Hoàng Đăng Quốc Bảo
7422 166
5
onbao_0309
Ôn Gia Bảo
6493 83
6 5167 92

cc mãi đỉnh

7 5057 90
8
ThànhTrungCB1
Đào Thành Trung
4626 81

=)

9 4135 57
10 748 9
11 0 0
11 0 0
11 0 0