UCLN với N

View as PDF

Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Bạn được cung cấp một số nguyên dương \(N\).

Nhiệm vụ của bạn là đếm số lượng số nguyên dương \(x(1 \le x \le N)\) sao cho \(gcd(x,N) = p\).

\(gcd(a,b)\) là ước chung lớn nhất của a và b.

Input

 • Gồm hai số nguyên dương \(N\)\(p\) \((p \le N)\).

Output

 • Gồm một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán.

Scoring

 • Subtask \(1\) (\(50\%\) số điểm): \(N \le 1000\).
 • Subtask \(2\) (\(50\%\) số điểm): \(N \le 10^6\).

Example

Test 1

Input
6 2
Output
2

Comments


 • 3
  thanhkhoa123    9:08 a.m. 9 aug, 2023

  ua sao xai gcd python ko dc

  1 reply

  • -2
   nguyenanhkietht2    9:55 p.m. 1 apr, 2023

   hi

   1 reply

   • 1
    tula    8:27 p.m. 9 jun, 2022

    bài này trâu cũng full :v


    • 2
     MinhMW10    6:29 p.m. 7 oct, 2021 edited

     Tác giả nên tăng thêm bộ nhớ dành cho Scratch vì Scratch khi làm xong bài nhưng tốn hơi nhiều bộ nhớ!


     • -12
      hongquanyl1    9:33 a.m. 29 may, 2021

      This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

      1 reply

      • -10
       nqkts001    9:30 a.m. 29 may, 2021

       This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

       1 reply

       • -7
        nqkts001    9:30 a.m. 29 may, 2021

        This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.