Những đường thẳng

View as PDF

Submit solution


Points: 300 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 512M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem types

Hôm nay bin9638, vị thần tham lam nhận được một câu đố của vị thần ngu dốt algorit.

algorit cho bin9638 một dãy ~n~ điểm có tọa độ ~x,y~ ~(|x|,|y| ≤ 10^9)~ trên mặt phẳng tọa độ. algorit đố bin9638 với ~n~ điểm trên thì có bao nhiêu cặp đường thẳng vuông góc sao cho mỗi đường thẳng nối ~2~ điểm phân biệt bất kì trong ~n~ điểm trên.

Nếu bin9638 giải ra thì sẽ nhận được một cái nịt siêu to khổng lồ từ algorit, các bạn hãy giúp bin9638 nhé !

 • Input:
  • Dòng đầu tiên là số ~n~.
  • ~n~ dòng tiếp theo mỗi dòng chứa 2 số nguyên ~x,y~ là tọa độ của điểm tương ứng.
 • Output: ~1~ số duy nhất là kết quả.

 • SampleInput

  4
  1 0
  0 2
  0 1
  -1 0
 • SampleOutput

  2
 • SampleInput

  5
  1 0
  0 -1
  0 1
  -1 0
  2 0
 • SampleOutput

  7
 • Ràng buộc

  • ~50~% test có ~n ≤ 10~
  • ~50~% test có ~n ≤ 1000~

View comments (5)

Comments


 • -1
  tuanha2  commented on 9:04 a.m. 26 may, 2021

  Bài này ai giải thích test vd giúp em với đc ko ạ?


  • 2
   kitsune  commented on 12:17 p.m. 26 may, 2021 edited

   Gọi tên các điểm là ~P_1~, ~P_2~, ..., ~P_n~ ứng với thứ tự các điểm trong input nhé.

   • Trong test ~1~: Có ~2~ cặp đường thẳng vuông góc với nhau:
    • Đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_4~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_2~ và ~P_3~.
    • Đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_3~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_3~ và ~P_4~.
   • Trong test ~2~: Có ~7~ cặp đường thẳng vuông góc với nhau:
    • Đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_4~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_2~ và ~P_3~.
    • Đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_5~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_2~ và ~P_3~.
    • Đường thẳng nối ~P_4~ và ~P_5~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_2~ và ~P_3~.
    • Đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_2~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_3~.
    • Đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_2~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_2~ và ~P_4~.
    • Đường thẳng nối ~P_1~ và ~P_3~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_3~ và ~P_4~.
    • Đường thẳng nối ~P_2~ và ~P_4~ vuông góc với đường thẳng nối ~P_3~ và ~P_4~.

   • -1
    tuanha2  commented on 6:35 p.m. 26 may, 2021

    Sao hồi sáng em thấy test 2 bằng 3 nhỉ


    • -1
     bin9638  commented on 10:59 p.m. 26 may, 2021

     mình đánh máy nhầm nên sửa lại rồi v:


     • -1
      chonnhan123  commented on 6:27 a.m. 27 may, 2021

      làm e tìm cách để 2 đt nớ k có điểm chung cả buổi :"<