Đề thi Tin học trẻ quận Thanh Khê 2024 bảng B

Chú ý:

  • Hình thức thi offline nên bài làm chỉ được nộp 1 lần nên ở contest này cho phép các bạn nộp 2 lần
    • Các bạn cẩn thận trước khi nộp bài
    • Sau khi hết thời gian thì các bạn có thể tham gia ảo để luyện tiếp
  • Chọn ra khung giờ đủ 120 phút để làm bài

Problems

Problem Points AC Rate Users
Ký tự (THTB Thanh Khê 2024) 200 68.9% 443
Chọn quà (THTB Thanh Khê 2024) 200 41.0% 340
Giải mã (THTB Thanh Khê 2024) 200 12.2% 98
Số gần may mắn (THTB Thanh Khê 2024) 200 44.2% 236Comments

There are no comments at the moment.