(Làm quen hệ thống) Giao lưu Tin học trẻ Mở rộng Bảng B2 - Lần 1 - 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Tìm số hạng thứ n 800 60.4% 1544
Cắt xâu (TS10 LQĐ, Đà Nẵng 2018) 200p 44.6% 791
SYMPRIME (TS10 PTNK) 200 18.8% 158
Tam giác đa cấp 100p 17.9% 293Comments

There are no comments at the moment.