Summary Contest Sinh nhật LQDOJ lần 2 – 2022
posted on July 5, 2022, 5:00 p.m.

Chào các bạn, vậy là Contest Sinh nhật LQDOJ lần 2 – 2022 đã kết thúc, xin chúc mừng tất cả các bạn đã tham gia kỳ thi này.

Lời giải của contest sẽ được gửi trong phần editorial của mỗi bài trong thời gian sớm nhất.

Chúc mừng top 10 điểm cao nhất của mỗi Div.

Div 1 ##

Rank THÍ SINH ĐIỂM THỜI GIAN
1 thenymphsofdelphi 480 05:23:37
2 BaoJiaoPisu 448 04:53:48
3 Monarchuwu 448 05:40:29
4 DeMen100ms 439,46 08:19:32
5 anhkha2003 438,91 08:23:05
6 nhphucqt 435,46 07:14:14
7 quydang251 419,01 07:24:14
8 bestakali 394 04:44:35
9 dangquan6b 392 06:47:52
10 bin9638 378 06:57:31

Div 2 ##

Rank THÍ SINH ĐIỂM THỜI GIAN
1 LogN 437,46 07:55:13
2 antk6038 412,73 06:52:57
3 kh0i 408,18 12:11:41
4 huyhau6a2 407,64 06:47:24
5 VoThanhHai 401,64 07:18:50
6 thám_tử_đã_chết 400 05:16:04
7 gialai_quoccuong 398,73 10:24:15
8 jjiangly 397,27 07:32:43
9 leminhdat 395,46 05:13:12
10 minhduc10i 392,73 08:26:43

Div 3 ##

Rank THÍ SINH ĐIỂM THỜI GIAN
1 tknhatbm 450 06:41:40
2 tktungtd 450 11:13:47
3 tkminhnguyenvan 400 10:16:01
4 nguyentrithienphu 350 06:29:48
5 giakietdragon 345 06:31:17
6 tk21quytransi 340 05:03:52
7 khactrung1912 325 08:03:16
8 MinhKiet2011 310 04:03:57
9 tknganvh 310 06:00:19
10 tkminhvolequang 295 02:39:04

Xin chúc mừng tất cả các bạn, mỗi bạn sẽ nhận được 1 áo LQDOJ. Mời các bạn điền thông tin nhận áo của mình vào link sau:
https://forms.gle/tPvsgfzJP6WrwAs47

Chúc mừng các bạn sau nhận được phần quà là tiền mặt, bạn có thể sử dung tài khoản của bố mẹ để nhận:

Div 1: thenymphsofdelphi, BaoJiaoPisu, Monarchuwu

Div 2: kh0i, huyhau6a2, VoThanhHai

Div 3: tknhatbm, tktungtd, nguyentrithienphu

Các bạn điền thông tin vào form sau để nhận quà nhé: https://forms.gle/qvTWmJmYxmLboJKQA

Mình xin công khai danh sách các bạn đã cheat trơng contest này, mình xin phép ban vĩnh viễn các bạn trên lqdoj.edu.vn và group Facebook của LQDOJ. Mình rất lấy làm tiếc khi phải làm việc này.

Div.1

LONG LONG

MaiGiaBao duonglongduong7 http://moss.stanford.edu/results/2/7562936601202/match0.html

nguyenphucthinhzz Lehaicuong2707 http://moss.stanford.edu/results/2/7562936601202/match1.html

Div.2

ACRONYM

NULLtoFULL NghiaUwU http://moss.stanford.edu/results/7/9896003118223/match0.html

DOUBLE STRING

NULLtoFULL NghiaUwU http://moss.stanford.edu/results/5/2830294208574/match0.html

nhanle12321 nhanhoang510 http://moss.stanford.edu/results/5/2830294208574/match1.html

nhanle12321 manh07 http://moss.stanford.edu/results/5/2830294208574/match2.html

nhanhoang510 manh07 http://moss.stanford.edu/results/5/2830294208574/match3.html

imbigbrain danh http://moss.stanford.edu/results/5/2830294208574/match11.html

nhanhoang510 nhphong http://moss.stanford.edu/results/5/2830294208574/match8.html

nhanle12321 truongtuetam http://moss.stanford.edu/results/5/2830294208574/match4.html

LONG LONG

NULLtoFULL NghiaUwU http://moss.stanford.edu/results/7/2430660585846/match0.html

ok jerryphuong123 http://moss.stanford.edu/results/7/2430660585846/match2.html

manh07 truongtuetam http://moss.stanford.edu/results/7/2430660585846/match5.html

pmtuan2007 lexuan http://moss.stanford.edu/results/7/2430660585846/match7.html

NhuThanhAn21L9 dhuykel81 http://moss.stanford.edu/results/7/2430660585846/match1.html

VoBaThongL921 quanghuygay http://moss.stanford.edu/results/7/2430660585846/match8.html

truongtuetam nhphong http://moss.stanford.edu/results/7/2430660585846/match4.html

PALINDROME PATH

AnhTuan107 pnhi2701 http://moss.stanford.edu/results/1/9451438543360/match0.html

Chúc các bạn có 1 tuần vui vẻ!


Comments