Bug Report

View as PDF

Points: 0 Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Các bạn có thể báo cáo lỗi trang web bằng cách ấn vào nút Report/Báo cáo màu xám trên thanh bên dưới.

Các thông tin sau rất hữu ích cho admin khi debug:

  1. Làm sao để tạo ra bug? (viết quy trình càng rõ ràng càng tốt)
  2. Ảnh chụp màn hình bug.
  3. Console log của trình duyệt: Các bạn bấm F12 trên hoặc Ctrl + Shift + I để mở kiểm tra phần tử trên trình duyệt. Bấm vào tab "Console" và copy các đoạn màu đỏ nếu có.

Các bước 2 và 3 không bắt buộc, nếu có thì càng tốt. Cảm ơn các bạn!


Comments

There are no comments at the moment.