Submit solution

Points: 0
Time limit: 1.0s
Memory limit: 100K

Author:
Problem type

Các bạn có thể báo cáo hành vi tiêu cực bằng cách ấn vào nút Report an issue/Báo cáo.


Comments


 • 2
  Xsang2008  commented on Nov. 4, 2021, 9:46 p.m.

  bài này easy :>


 • -4
  vietcuong_thathung  commented on Oct. 14, 2021, 8:32 p.m.

  ??


 • -2
  VoBaThongL921  commented on Sept. 28, 2021, 10:23 a.m.

  Hmm bài khó ghê, mấy anh vjp pro cũng ko làm được nói gì mình


 • 1
  dang7rickroll  commented on Sept. 16, 2021, 8:18 a.m.

  =))


 • -25
  dukksoocee3305412  commented on May 17, 2021, 9:46 a.m. edited

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


 • -33
  tuanha2  commented on March 14, 2021, 7:40 p.m.

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.