CSES - Range Queries
posted on Oct. 10, 2022, 5:30 p.m.

5. Range Queries | Các bài toàn truy vấn đoạn thường xuyên xuất hiện trong các đề thi lập trình thi đấu. Các bài toán trong contest này đều liên quan tới việc xử lý các truy vấn trên các đoạn con của một mảng cho trước, bao gồm truy vấn chỉnh sửa và truy vấn kết quả.

Một số cấu trúc dữ liệu liên quan tới các bài toán dạng này bao gồm:

  • Segment Tree
  • Binary Indexed Tree
  • Sparse Table
  • và nhiều cấu trúc cũng như kỹ thuật khác...

Mời các bạn cùng LQDOJ học hỏi và giải các bài toán liên quan tới xử lý truy vấn đoạn. Chúc các bạn thành công!

Lưu ý: Contest của chúng tôi là contest không chép code. Quý vị vui lòng không chép code trong contest này. Cảnh báo chép code được lắp đặt khắp khu vực làm bài, kể cả trong nhà vệ sinh. Kính mong quý khách hợp tác!


Comments