CSES - Geometry
posted on Nov. 28, 2022, 7:00 a.m.

9. Geometry | Hình học là một chủ đề tuy không xuất hiện quá phổ biến trong lập trình thi đấu, nhưng một khi xuất hiện thì sẽ khiến ta gặp nhiều trở ngại nếu như không có kiến thức nền tảng. Qua các bài tập này, các bạn sẽ học được cách giải quyết các vấn đề liên quan tới hình học từ cơ bản tới nâng cao, cụ thể:

  • Diện tích có hướng của tam giác
  • Kiểm tra một điểm có nằm trong đa giác hay không
  • Tính diện tích đa giác
  • Định lý Pick
  • Tìm bao lồi
  • \(\dots\)

Hy vọng các bạn có thể tiếp thu được thêm nhiều kiến thức qua contest này.


Comments

There are no comments at the moment.