ID & Pass học online
posted on June 7, 2021, 4:05 p.m.

Do ảnh hưởng của Covid năm thứ 2, các lớp học online bắt đầu từ tối thứ 3 - 04/05/2021:

Lớp 78A: 17h30 (Học thứ 2 - 4)

Thứ 2

Thứ 4

Lớp 78B: 17h30 (Học thứ 2 - 4)

Lớp 78C: 19h30 (Học thứ 2 - 4)

Lớp 9AB: 17h30 (Học thứ 3 - 5 - 7) và THPT: 19h30 (Học thứ 3 - 5)

THPT: 19h30 (Học thứ 7)


Comments


 • -1
  n2anndk  commented on 5:37 p.m. 19 jun, 2021

  sao chưa vào đc 9AB thế :(


 • -2
  n2loclm  commented on 7:29 p.m. 8 jun, 2021 edit 2

  .


 • -1
  phanhuykhang  commented on 1:23 p.m. 5 may, 2021

  ko có 78A :v


 • -7
  Lê_Gia_Khánh  commented on 5:20 p.m. 10 oct, 2020

  This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.


  • -8
   N7hoatt  commented on 8:03 a.m. 15 nov, 2020

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.