Summary LQDOJ Contest #3
posted on Sept. 13, 2023, 8:00 a.m.

LQDOJ Contest #3 do LQDOJ và Team Shiba tổ chức đã diễn ra từ \(19:30\) tới \(22:00\) ngày 08/09/2023. Với \(6\) bài tập đều có người AC, contest đã kết thúc một cách tốt đẹp tuy còn một vài sai sót nhỏ không đáng có. Với tổng cộng \(2202\) lần nộp bài cùng \(339\) bài nộp AC, chúng mình đã thấy được sự cố gắng hết mình trong contest của các bạn. Đặc biệt đã có thêm \(...\) bài nộp AC trong \(1\) giờ đồng hồ cuối bảng xếp hạng bị đóng băng. Đó chính là động lực lớn nhất cho các Problem Setter cũng như các Tester chúng mình làm việc. Thay mặt cho toàn bộ Team Shiba nói riêng cũng như LQDOJ nói chung, mình xin cảm ơn \(243\) thành viên đã nhấp vào nút “Tham gia” contest. Solution của các bài tập sẽ được hoàn thiện trong thời gian gần nhất, mời các bạn tham khảo. Còn giờ thì cùng mình xem kết quả chính thức của contest đã qua nhé!

Kết Quả

Xin chúc mừng các bạn sau đã AC các bài tập đầu tiên:

Kết quả chính thức của LQDOJ Contest #3 có thể được tìm thấy tại đây. Phía dưới là ảnh chụp màn hình của những vị trí đầu tiên trong contest trên trước khi phá băng và sau khi phá băng. Rating sẽ được update sau khi hoàn thành giai đoạn xử lí gian lận.


Xin chúc mừng các bạn!

Gian Lận

Bên cạnh những bạn đã cố gắng hết mình trong contest để giành được thứ hạng cao, đâu đó vẫn còn một số hành vi gian lận trong contest vừa qua. Chúng mình rất lấy làm tiếc vì điều đó và mong những hành vi này sẽ không còn tái diễn trong những contest sau nữa.

Những bạn ấy là:

Toàn bộ bằng chứng gian lận của các bạn chúng mình xin được phép công bố tại đây. Các bạn có quyền khiếu nại với BTC về hành vi của mình trước \(22:00\) ngày \(14/09/2023\) bằng cách liên hệ với BTC theo thông tin ở dưới. Nếu không liên hệ lại thì chúng mình sẽ thu hồi vĩnh viễn tài khoản LQDOJ của bạn!

Liên hệ với Ban Tổ Chức


Comments