10^6, 10^7 và những người bạn Summary
posted on April 15, 2022, 5:00 p.m.

Chào các bạn, vậy là contest 10^6, 10^7 và những người bạn đã kết thúc

Trước tiên, chùng mình xin lỗi các bạn do sự cố server nên việc chuẩn bị contest không được chu đáo nên gây ra nhiều vấn đề trong contest, chúng mình sẽ rút kinh nghiệm và chuẩn bị kỹ hơn cho các contest sau.

Chúng mình xin tuyên bố contest này unrated.

Lời giải của contest đã được gửi trong phần editorial của mỗi bài.

Cuối cùng chúc mừng Top 5 bạn đạt điểm cao nhất:

## Div 1 ##
| THÍ SINH | ĐIỂM | THỜI GIAN |
|:----------------------:|:----:|:---------:|
| BaoJiaoPisu | 336.67 | 02:38:57|
| letuano5 | 250.83 | 05:08:48|
| tanprodium | 220 | 05:14:26|
| _Ahihi123 | 200 | 02:42:15|
| tamthegod | 195 | 05:26:16|

Div 2 ##

THÍ SINH ĐIỂM THỜI GIAN
duyanh19256 300 06:24:58
phungthienphuoc 200 01:20:32
a520huynm 200 02:20:58
duyboyct 200 04:14:20
rukashii 136.67 02:56:42

Div 3 ##

THÍ SINH ĐIỂM THỜI GIAN
tankhoaict 331 05:46:22
huyngu235 314.67 06:29:31
MinhTuan11 300 04:25:13
sus 260 04:13:13
Quocnguyenvan 245.33 06:13:39

Comments