Vị trí số dương

View as PDFAuthor:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 1G Input: stdin Output: stdout

Nhập vào một dãy \(N\) số nguyên \(A_{1},A_{2},...,A_{N}\).

Hãy in ra màn hình chỉ số phần tử dương đầu tiên và cuối cùng.

Input

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên \(N\).
 • \(N\) dòng tiếp theo chứa \(N\) số nguyên \(A_{1},A_{2},...,A_{N}\).

Output

 • In ra chỉ số phần tử dương đầu tiên và cuối cùng, nếu ko có phần tử dương nào thì in ra \(2\) số \(−1 −1\).

Constraints

 • \(1 \leq n \leq 10000\)
 • \(|A_{i}| \leq 10^{9}\)

Example

Test 1

Input
7
7 -6 -4 19 -22 51 -82 
Output
1 6

Comments


 • 0
  cowdark123    7:48 a.m. 9 apr, 2024

  Code C++ Cho Ai Cần

  #include <bits/stdc++.h>
  #define ll long long 
  const int N=1e7+2;
  using namespace std;
  ll n,a[N],dau,cuoi,d;
  int main()
  {
    ios_base::sync_with_stdio(0);
    cin.tie(NULL);
  //  freopen(".inp","r",stdin);
  //  freopen(".out","w",stdout);
    cin >> n;
    for(ll i=1;i<=n;i++)
    {
      cin >> a[i];
      if(a[i]>0)d++;
    }
    if(d>0)
    {
      for(ll i=1;i<=n;i++)
      {
        if(a[i]>0){cout << i << " ";break;}
      }
      for(ll i=n;i>=1;i--)
      {
        if(a[i]>0){cout << i << " ";break;}
      }
    }else cout << -1 << " " << -1;
    return 0;
  }
  


  • 2
   obitidev    3:15 p.m. 28 jul, 2022 edit 2

   Dành cho những bạn nghĩ mãi không ra

   C++
   cin >> x;
   if (x > 0) lastPos = i;
   if (firstPos == -1 && x > 0) firstPos = i;
   

   #Lưu ý:

   để tránh việc bị dính spoil mình chỉ show ra vậy thôi. Còn những cái tùm lum khác bạn tự thêm vào nha


   • -1
    khanhhunghack    11:41 a.m. 20 dec, 2021

    || Hint
    Có làm mới có ăn :)))
    ||


    • -28
     xuanphuc165    3:59 p.m. 24 oct, 2021

     This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

     4 replies

     • 0
      xuanphuc165    3:57 p.m. 24 oct, 2021

      nếu dễ thì chúng ta tạo 6 biến


      • 2
       phubinh2k10    4:49 p.m. 6 oct, 2021 edited

       hmm...


       • -4
        kienhc    10:47 a.m. 14 jul, 2021 edited

        tự làm 🙂

        3 replies

        • -14
         nguyenquochuy    9:13 a.m. 7 aug, 2020

         This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.

         2 replies