Số lượng số hạng

View as PDF
Author:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.0s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Viết chương trình nhập vào 1 số nguyên \(n\), in ra màn hình số lượng số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng \(\frac{n-1}{2}\).

Input

 • Gồm 1 số nguyên \(n\) \((1 \leq n \leq 10 ^ 9)\).

Output

 • Một dòng duy nhất chứa số lượng số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng \(\frac{n-1}{2}\).

Example

Test 1

Input
9 
Output
4

Comments


 • 0
  duc123987    11:26 a.m. 17 may, 2024

  code em :#include <bits/stdc++.h>
  using namespace std;
  bool tong(long long n)
  {
  long long s=0;
  for(long long i=1;ii<=n;i++)
  {
  if(n%i==0)
  s=s+i+n/i;
  if(i
  i==n)
  s=s-i;
  }
  if(n*2==s) return true;
  return false;
  }
  int main()
  {
  long long n;
  cin >> n ;
  if(tong(n)==true) cout << "YES";
  else cout << "NO";
  }
  ai sửa cho em code nhanh hơn ạ . em thấy chạy vẫn hơi chậm :<


  • 0
   khai434343    9:26 p.m. 6 may, 2024

   nếu N là số chẵn thì sao?


   • 1
    dxuloc    9:02 p.m. 22 dec, 2023

    n=int(input())
    print((n-1)//2)


    • -3
     PY2IHuynhHuuHoang    5:23 p.m. 13 sep, 2023

     ez
     n = int(input())
     print((n-1)//2)
     0_o


     • 1
      hm23_minhhuy    11:04 a.m. 24 aug, 2023

      òwó


      • 0
       kylekien    11:23 a.m. 17 jul, 2023

       De vai :))


       • 3
        PY2GNguyenHoMinhDuc    10:53 a.m. 18 jun, 2023

        n = int(input())
        print((n-1)//2)

        1 reply

        • 0
         tkkhoatd    8:04 a.m. 18 may, 2023

         bruh


         • 1
          kietcaovananh06    8:49 p.m. 26 feb, 2023

          ez


          • -1
           AnLeMSI    9:39 a.m. 11 nov, 2022

           de vai :))))))

           • 5 more comments