Hoa thành thường

View as PDF

Submit solution

Points: 100 (partial)
Time limit: 1.0s
Memory limit: 256M
Input: stdin
Output: stdout

Author:
Problem type

Cho một chuỗi kí tự gồm nn kí tự bất kì (n \leq 100). Hãy đổi tất cả chữ hoa có trong chuỗi thành chữ thường. Xuất chuỗi ra màn hình.

Input

 • Gồm một dòng duy nhất là một chuỗi kí tự

Output

 • In chuỗi đã đổi ra màn hình

Example

Sample input

4I1K2D14Ti

Sample output

4i1k2d14ti

View comments (10)

Comments


 • -2
  thanhkhoa123  commented on 7:02 a.m. 16 jun, 2022

  Bài dễ


 • 2
  minhtuanitk20  commented on 2:44 p.m. 11 sep, 2021

  mn nhớ getline đừng cin ko là sai ấy


 • 1
  MinhSharingan  commented on 9:14 p.m. 15 mar, 2021

  var s1:string;
  begin
  read(s1);
  write(lowercase(s1));
  end.


  Phức tạp làm j mấy bạn trẻ :VVV


 • 1
  LeQuangMinh0903  commented on 7:48 p.m. 24 oct, 2020

  bai nay lam sao the a


 • -2
  new4phanvanquocdat  commented on 7:46 p.m. 7 oct, 2020

  bạn nào có gợi nào k


  • 0
   a52027duonghn  commented on 9:54 p.m. 5 may, 2022

   đây là code giải nhé bạn
   tx = input()
   print(tx.lower())


   • 0
    maingocphong176  commented on 10:57 a.m. 4 jul, 2022

    Cho input() vào luôn print((input()).lower())


  • 0
   a52027duonghn  commented on 9:51 p.m. 5 may, 2022

   ngôn ngữ gì


 • -4
  nguyenquochuy  commented on 7:02 p.m. 7 aug, 2020

  có gợi ý nào k .-.


  • 5
   todonghai2k7  commented on 7:45 p.m. 7 aug, 2020 edit 2

   Thì bạn cứ duyệt từng ký tự trong chuỗi đó rồi kiểm tra từng ký tự có thuộc đoạn từ 'A' đến 'Z' ko nếu có thì lấy kí tự thỏa mãn cộng cho 32