Câu hỏi số 99

View as PDFTime limit:
Scratch 2.0s

Author:
Problem types
Points: 100 (p) Time limit: 1.5s Memory limit: 256M Input: stdin Output: stdout

Rùa có rất nhiều thắc mắc trong đầu. Hôm nay Rùa đặc biệt thắc mắc đến câu hỏi số 99, với nội dung như sau:

Có một số nguyên dương \(N\), số nguyên dương nhỏ nhất có tổng các chữ số của nó bằng \(N\) là số mấy?

Input

Số nguyên dương \(N\) \((1 \leq N \leq 10^{6})\)

Output

Số nguyên dương nhỏ nhất mà có tổng các chữ của nó bằng \(N\).

Example

Test 1

Input
10
Output
19
Note
 • Số \(19\) có tổng các chữ số là \(1+9=10\). Ngoài ra còn các số khác cũng có tổng các chữ số là \(10\), ví dụ như: \(28, 37, 46, 55,...\) nhưng số \(19\) là số nhỏ nhất.

Test 2

Input
18
Output
99

Comments


 • 0
  PY2BPhamQuangMinh    3:59 p.m. 11 jun, 2024

  n=int(input())
  if n%9==0:
  print ('9' * int(n//9))
  else:
  print (n%9,'9'*int(n//9),sep='')
  có thế thôi pyhton


  • 0
   TDA    9:58 p.m. 13 may, 2024
   hint

   nhập n
   nếu n<10=>in ra n
   nếu n>=10 thì
   lấy n trừ dần đi 9 đến khi ko trừ đc nữa với mỗi lần trừ thì k tăng lên 1
   n-(tổng k chữ số 9) và k chữ số 9 (không cách)
   ví dụ
   n=320
   =>k=35 chứ số 9
   lấy 35*9=315
   320-315=5;
   =>đáp án bằng: 599999999999999999999999999999999999


   • -2
    kietlamtuan14052013    2:59 p.m. 29 oct, 2023

    bài này khó thế

    1 reply

    • 0
     xthabao1    11:17 p.m. 4 oct, 2023

     có ai biết thuật toán không chỉ mình với

     1 reply

     • 0
      xthabao1    11:14 p.m. 4 oct, 2023

      bài này dùng xâu đó


      • 5
       VoBaThongL921    10:29 a.m. 31 aug, 2021

       Bạn cứ xem đáp số của test là biết liền:)


       • 4
        VoBaThongL921    6:12 p.m. 30 aug, 2021 edited

        Câu hỏi "số 99" là có lý do cả 🙂

        3 replies