Tính tổng

View as PDF

Submit solution


Points: 100
Time limit: 1.0s
Memory limit: 640M
Input: stdin
Output: stdout

Authors:
Problem types

Viết chương trình tính tổng các số nguyên được nhập từ bàn phím cho đến khi nhập số 0 thì dừng.

Input:

 • Nhập các số nguyên.

Output:

 • Tổng các số vừa nhập

Ví dụ

Input

7 3 2 4 0

Output

16

View comments (4)

Comments


 • 3
  thienthdhb  commented on 10:54 a.m. 9 jul, 2022

  cái nỳ nhập 1 dòng các số hã :))?


 • 8
  tk21phucnguyenxuan  commented on 7:26 a.m. 19 dec, 2021

  anh ơi, tăng thời gian cho scratch được ko anh?


  • -14
   a52027duonghn  commented on 5:00 p.m. 8 may, 2022

   This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.