Tin học trẻ bảng B Hà Nội - vòng Chung kết 2023


Problems

Problem Points AC Rate Users
Chia hết (THTB Chung kết - Hà Nội) 900 13.9% 77
Đếm cặp (THTB Chung kết - Hà Nội) 1200 19.0% 35
Số tuần hoàn (THTB Chung kết - Hà Nội) 1400 5.3% 9
Dãy số đối xứng (THTB Chung kết - Hà Nội) 1600 5.8% 7Comments

There are no comments at the moment.