Kỳ thi sơ loại Young ICT năm 2024 - Bảng B


Problems

Problem Points AC Rate Users
Quân hậu 100p 48.2% 89
Cặp số đảo ngược 200p 12.5% 55
Siêu giai thừa 200p 12.7% 34
Xâu con bằng nhau 100p 8.9% 17Comments

There are no comments at the moment.