OLP MT&TN 2023 Bảng Siêu Cúp


Problems

Problem Points AC Rate Users
Thám hiểm khảo cổ 1700p 4.1% 59 Editorial
Tìm hiểu văn hóa 2400 1.3% 13 Editorial
Khai thác khoáng sản 100p 0.8% 2 EditorialComments


  • -6
    anhthu030412 10:06 p.m. 25 jul, 2023 edit 2

    This comment is hidden due to too much negative feedback. Click here to view it.