Rank Username Points ▾ Problems About
1
xuannguu
Lê Xuân Ngưu
27161 205
2
datmessi 1271
Nguyễn Thành Đạt, Thái Nguyên
24304 42

tôi là chó đừng bàn luận nhiều tôi là chó tôi là chó

3
Ender
Hoàng Kim Bảo
24263 60

Chép code =))

4 18748 26
5 17959 362

Vương_Hà_is_Blue_💙


My in4

Name: htvh
Date of birth: xx/yy/zzzz
My phone number: 03#######7
My husbands:

  • Kim NamJoon
  • Kim SeokJin
  • Min Yoongi
  • Jung Hoseok
  • Park Jimin
  • Kim Taehyung
  • Jeon Jungkook

##
htvh_bts_💜KimTaehyung_JeonJungkook

Mỗi khi bạn lười biếng hãy tự hỏi lại câu này: "Tuổi trẻ của bạn còn bao lâu để lãng phí ?"
Đừng làm tổn thương trái tim của một người vì mỗi người chỉ có một trái tim. Thay vào đó hãy đập vào xương của họ vì mỗi người có 206 cái xương. <Jimin & Suga of BTS>
Không có định hướng và mục đích, cuộc sống của bạn là vô dụng.
<Might Gai>
Nếu một người đủ tự tin để bước về phía mục tiêu mình đã đặt ra, thì cuối cùng anh ta cũng sẽ có được thành công.

Click here 😃

6
nguyenductu2007hg 1497
gmozzff
14531 51
7 8828 19
8 5324 6
9 3334 7
10 1429 3
11 1366 3
12 617 8
13 240 1
14 83 1