LQDOJ Contest #3

Thể lệ:

  • Tất cả các bài đều được chấm với đầy đủ bộ test ngay trong kì thi.

  • Các thí sinh được xếp hạng theo tổng điểm. Các thí sinh bằng điểm nhau sẽ được xếp hạng bằng tổng thời gian của [lần nộp bài cuối cùng có điểm lớn hơn 0] của mỗi bài tập

  • Bảng rank sẽ được ẩn ngay sau khi contest kết thúc nhằm phục vụ công tác kiểm tra gian lận.

  • Bảng rank sẽ bị đóng băng trong 60 phút cuối của contest để tăng độ kịch tính.

  • Điểm của bài sẽ là tổng điểm của các bài, điểm của bài là điểm cao nhất trong các lần nộp của bài đó.

Contest này được rating cho tất cả các bạn tham gia kì thi. Vì vậy các bạn hãy tham gia vào contest này để có cơ hội đổi màu các bạn nhé :Đ


Problems

Problem Points AC Rate Users
Số Chẵn Lớn Nhất 800p 20.3% 571 Editorial
Hợp Đồng 1500p 19.8% 210
Bộ Tứ 800p 24.1% 177 Editorial
Truy Cập Hệ Thống 1900p 4.9% 25
Tổng K 2000p 5.5% 10
Đẩy Robot 2000p 6.0% 11 EditorialComments