Rank Username Points ▾ Problems About
301 8006 244

Trùm Dying Light VN

302 1512 - (Phạm Quang MInh) 7960 58
303 749 7935 302
304 583 7931 253
305 923 - (Ngô Tuấn Minh HTK) 7929 229
306 1400 - (Nguyễn Sỹ An) 7915 338
307 1296 7909 204
308 7908 136
309 7902 37
310 1687 - (Nguyễn Hoàng Minh) 7895 186

Nguyễn Hoàng Minh - 11A5

311 1183 - (Lê Cảnh Toàn) 7893 133
312 - (Huỳnh Minh Hiếu) 7889 335
313 1459 - (Thiều Nguyễn Huy) 7883 538
314 7879 192

Tuấn Minh LVTK63

315 1559 - (Ngô Trần Anh Ninh) 7874 166
316 1440 - (Nguyễn Chánh Khiêm) 7871 287
317 7870 69
318 7869 101
319 1098 7850 160
320 1167 - (Đào Tuấn Đạt) 7846 535

Liệu tôi sẽ đậu cấp 3 chuyên Nguyễn Du :)

321 1131 - (Nguyễn Vũ Hoàng NVL) 7837 331
322 1361 7827 199

Yêu MINH Nhứt <3

323 1577 - (Lê Minh Tân) 7827 480
324 1337 7820 415
325 - (Văn Cao Sơn) 7807 154
326 853 7806 293

Nguyễn Hữu Minh Trí - Lớp 8/3 - THCS&THPT Nguyễn Khuyến

327 7803 311
328 2146 7787 43
329 1722 7773 71
330 7756 77
331 1590 - (Trà Triệu Mẫn) 7754 196
332 1329 - (Nguyễn Đức Quân) 7741 166

Code là hình thức giải trí sau những giờ vui chơi căng thẳng

333 1919 7741 318
334 1344 7739 231
335 595 - (Nguyễn Lê Bảo Nam) 7739 252
336 1608 7737 241
337 - (Lê Tuấn Kiệt - LTV) 7736 225

ta là người sẽ trở thành vua hải tặc!

338 1501 - (Lê Nguyễn Anh Khoa) 7729 38
339 1043 - (Nguyễn Xuân Thiện Nhân) 7716 500

👉👈 🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹

340 7715 60

[user:[user:[user:[user:[user:[user:[user:[user:enter username hereHmmm]]]]]]]]

341 1498 - (Lê Thụy Vĩnh Hằng) 7713 104
342 799 7712 43
343 2372 - (Nguyễn Đức Thuận) 7700 42
344 1625 7692 60
345 - (Nguyễn Anh Minh) 7690 203

...

346 1778 - (Đỗ Trung Dũng) 7690 208
347 1146 - (Lê Anh Chương) 7679 413
348 1334 - (Trần Bảo Lâm) 7678 204
349 1592 - (Nguyễn Trần Huy Vũ) 7675 124

.

350 1483 - (Nguyễn Văn Minh NKH) 7662 564

Bạn có 3 cửa ải a, b, c. Một trong số chúng sẽ dẫn bạn đến trang cá nhân của tôi

351 1016 - (Phan Đình Triết) 7660 352

no, i'm gud

352 1427 - (Nguyễn Thái An Phong) 7631 84

Just a C++ Coder

353 1302 7630 202
354 1171 7629 184
355 1690 - (Nguyễn Phi Hùng) 7624 182

Do it your way! What have you got to lose?

356 1887 7621 59
"Cứ nhỏ mãi, một giọt nước cũng xoi thủng tảng đá !"

                     Thêocrite
357 1450 - (Nguyễn Văn Hậu) 7616 48
358 1737 - (Phạm Hoàng Tiến) 7616 226

Cần quote

Codeforces

359 1746 - (Minh Hồng) 7603 235

konichiwaa :3

nick phụ: MatchaOwOb

360 1055 - (Nhan Nguyễn Minh Nhân) 7601 243

Minh Nhân AKA 43 Banana

361 7599 63
362 1406 - (Lê Nhật Phương) 7598 195
363 1549 - (Nguyễn Nhật Tân) 7597 101
364 1276 7592 58
365 1449 - (Quách Đức Thiện) 7583 200

Tôi dại dột

366 1079 - (Trần Thái Sơn) 7581 437

\(\color{#F20745}{\text{ ◖♪_♪◗}}\)

\(\color{#FF0000}{\text{╰‿╯ 💮╰︿╯}}\)

\(\color{#00F5FF}{\text{✪‿}}\)\(\color{#FF0000}{\text{n2tranthaison}_{{}_{{}^{{}^{v5G✿}}}}}\)

enter image description here

enter image description here ///////////////////////////////////////

\(\color{#00CD00}{\text{1. Hướng dẫn}}\)

\(\color{#FF6A6A}{\text{●}}\)
\(\color{#FF6A6A}{\text{●}}\)
\(\color{#FF6A6A}{\text{●}}\)
\(\color{#FF6A6A}{\text{●}}\)
<!-- ~\color{#009933}{\text{Accepted}}~ -->

\(\color{#FF1493}{\text{2. Hướng dẫn}}\)

\(\color{orange}{\text{●}}\)
\(\color{orange}{\text{●}}\)
\(\color{orange}{\text{●}}\)
\(\color{orange}{\text{●}}\)
<!-- ~\color{#FF69B4}{\text{Accepted}}~ -->

\(\color{red}{\text{The end}_{{}_{{}^{{}^{v2.0}}}}}\)

367 1267 7578 283
368 966 - (Lê Hải Yến) 7566 138
369 1320 - (Đặng Nguyễn Ngọc Toàn) 7556 211
370 1539 - (Nguyễn Hữu Phương) 7551 183
371 1372 - (Huỳnh Chí Tôn) 7547 81
372 1349 - (Trương Hoàng Vũ) 7546 214
373 1512 7544 212
374 1288 - (Nguyễn Đình Khánh An) 7536 358

hello

375 1095 - (Đỗ Trí Viên) 7535 137
376 7524 41
377 1484 - (Trần Công Dũng) 7518 164
378 7504 61
379 1438 - (Lê Ngọc Thanh) 7487 184
380 1185 - (Nguyễn Thành Bảo ) 7482 221

810 :(( Muốn được làm Baji!

381 1753 - (Phan Văn Phúc) 7481 59
382 1357 - (Văn Công Nam) 7465 446

Hello

383 - (Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt) 7452 301

[user:Nguyễn Nhật Tuấn Kiệt ]

384 2217 - (Trương Văn Quốc Bảo) 7450 27
385 1919 - (Tuấn) 7449 242

🐢

386 993 7441 93
387 943 - (Hồ Phong Lĩnh) 7435 412

new4hophonglinh

facebook

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define ll long long
#define lets endl
int main()
{

}
388 1728 - (Hà Đức Khánh Đoan) 7433 180
389 1223 7431 319

FPT University

390 1304 - (Nguyễn Phú Thịnh) 7429 155
391 1205 - (Nguyễn Hữu Duy) 7427 136
392 999 7421 297
393 1870 - (Nguyễn Chí Thanh) 7421 33
394 1608 - (Nguyễn Khánh Trang) 7418 251
395 1244 7383 44
396 1466 - (Nguyễn Lê Minh Quân HBC) 7379 118

Nguyễn Lê Minh Quân

397 7372 250
398 1399 7371 205
399 7366 110

Nothing can stop me.

400 7359 72