J4F #01 - Accepted

DoNguyenKhangPhuDong2013

Em đã mày mò bài này khoảng 2 tiếng và bỏ cuộc trước khi có thể Wrong Answer bài này, một thử thách rất là thú vị, cảm ơn anh stack__queue_4977 vì làm ra một thử thách cực kỳ khó ạ!

...More

Report

DoNguyenKhangPhuDong2013
Hint

Thử thôi đừng có downvote em

...More

Report

DoNguyenKhangPhuDong2013

Rickroll à :)))

...More

Nhân

dangnha2k3
Hint

6 test cuối số 0 nằm ở cuối dãy, nên khi kết quả > 10^18 chương trình sai sẽ dừng lại mà không xét hết đầu vào.

...More

N số tự nhiên đầu tiên

MrDragon

Bài này khó thật

...More

Ước chung đặc biệt

tk22NguyenHongPhuc

a,b=map(int,input().split())
def sum(x):
r=0
while (x>0):
r=r+x%10
x=x//10
return r
kq=0
for i in range(1,int(a**0.5)+1):
if (a%i==0):
if (b%i==0):
kq=max(kq,sum(i))
if (b%(a//i)==0):
kq=max(kq,sum(a//i))
print(kq)

...More

Chênh lệch (THTA Hòa Vang 2022)

PY2GNguyenPhuocHao

Bài này dành cho trẻ mẫu giáo (nếu đã học code)

...More

Con cừu hồng

PY2GTranNguyenAnhKhoi

t code dài quá tận 100 dòng lun =)

...More

Con cừu hồng

nonamee

ảo thật sự :))

...More

superprime

PY2GNguyenPhuocHao

test mẫu có 1 con số thật đẹp, báo hiệu bài này bạn không thể AC :)))))))

...More

Cánh diều - TAMGIACVUONG - Tam giác vuông

toiladan

cout << setprecision(2) << fixed << ...;

...More

Chữ số của N

thinhec12012007

Code mn tham khảo :
Anh em nhớ lưu ý 2 th này nha :
1 là : -1234 thì có 4 số và tổng là 10
2 là : 01234 thì có 4 số và tổng cũng là 10

include <bits/stdc++.h>

using namespace std;
string s;
int main() {
ios_base::sync_with_stdio(0);
cin.tie();cout.tie();
getline(cin, s);
int j=0;
int tam=s.length();
bool check=true;
int dem=0,sum=0;
if(s[0]=='-') j=1;
int vt;
for(int i=j;i<tam;i++) { sum+=s[i]-48; if(sum>0&&check==true) {vt=i;check=false;}
}
cout<<tam-vt<<endl;
cout<<sum;
return 0;
}

...More