Problems

Problem Problem code Category Points AC % Users
Giá Trị Thăng Hoa valval Happy School 555 3.9% 4
Nâng Cấp Đường upup Happy School 650 12.5% 2
Nobita và cuộc chiến giữa các hành tinh nobita Training 400p 26.0% 12
Kaninho tập đếm kaninhocnt contest 600 29.1% 5
Kaninho tập đếm với xâu strcnt contest 400 21.4% 91
Kaninho và bài toán "độ tương thích" của những cái cây xavcao contest 550 18.6% 24
Kaninho và bài toán tìm phần tử gần nhất nearestj contest 280 31.5% 132
Kaninho và bài toán tính tổng calsums contest 550 17.8% 19
Kaninho với bài toán bật tắt bóng đèn bulbs contest 200 49.3% 243
Kaninho với bài toán chia hết và giai thừa fracvdiv contest 480 11.2% 50
Kaninho cùng người bạn Henry friendsk contest 320 23.7% 104
Cặp số "yêu thương" lovepair Happy School 600 17.6% 1
Cặp số "hàng xóm" neighborpair Happy School 600 8.1% 2
Thay thế số 0 replacezero Happy School 600 10.1% 8
Số tám may mắn sotammayman Training 400p 20.6% 29
Dãy số vô tận findloop Training 300p 12.8% 4
Số hữu tỉ torhar Training 300p 10.6% 4
Trò chơi Josephus josephus contest 200p 36.3% 82
Tiles tiles lightoj 300 36.7% 18
Tìm cặp số findpair contest 200p 27.0% 179
Hình thoi hinhthoi contest 200p 61.5% 144
Năm nhuận namnhuan contest 200p 25.4% 193
Số bốn may mắn sobonmayman Happy School 400p 13.5% 105
UCLN với N gcdx Happy School 100p 42.3% 300
Số bốn ước bonuoc Happy School 300 39.4% 261
Xếp diêm xepdiem Happy School 200 20.9% 105
Max - Min của đoạn yahooo Happy School 400 14.5% 36
Giá trị thứ K valuek Happy School 475p 9.7% 13
Những đường thẳng ndt Happy School 300p 9.6% 33
Cắt Xâu cutxau Happy School 700p 18.2% 14
Thao tác trên cơ sở dữ liệu opedb Training 450 17.1% 4
Xuất hiện và chia hết appvdivi Training 550 26.7% 5
Query Sum S qrsum1 Training 500 14.6% 6
Chia miền trên mặt phẳng diviregion Training 380 28.8% 8
Chu trình lẻ trong đồ thị vô hướng oddcycle Training 700 37.5% 2
Tổng GCD sumofgcds Training 500 37.0% 12
Kết nối (DUTPC'21) dutpc2f Training 100p 54.1% 44
Hình chữ nhật giao nhau (DUTPC'21) dutpc2e Training 100p 23.2% 8
Loại cờ mới (DUTPC'21) dutpc2d Training 100p 37.5% 7
Mua khẩu trang (DUTPC'21) dutpc2c Training 100p 25.0% 12
Chiếc ly (DUTPC'21) dutpc2b Training 100p 52.9% 6
Bandle City (DUTPC'21) dutpc2a dutpc 100 25.3% 47
Tìm tổng lớn nhất với phép toán xoá delarrandmax Training 400 25.8% 38
Ma trận VIP vipmatrix Training 380 26.7% 51
Tổng liên tiếp không quá t sumconset Training 350 36.5% 75
Tổng truy vấn lớn nhất maxsumquery Training 350 52.7% 46
TRAPEZOID (DHBB 2021 T.Thử) trapezoid DHBB 400p 49.4% 39
TELEPORTS (DHBB 2021 T.Thử) teleports DHBB 750p 0.0% 0
STAGE (DHBB 2021 T.Thử) stage DHBB 200p 70.7% 58
POWER (DHBB 2021 T.Thử) power2021 DHBB 300p 38.1% 16